Ajustos:
Vigileu al canviar aquesta taula sense conaixement del que feu, podeu trencar el funcionament del MyhtTV
Edit settings for: MythWeb Session
Programes enregistrats:
:
Download URL override: file://
Page recorded programs:
Ajustos guia:
Only display favorite channels:
Màx. classificació per a pel·lícules:
Personatge estrella:
Mida del bloc de temps: minuts
Nombre de blocs horaris:
Agrupar caselles horaries cada:
Fileres a mostrar entre informació:
Formats de data:
Barra d'estat: 
Propers enregistraments: 
Popup Programat: 
Programes enregistrats: 
Resultats recerca: 
Hora lliistado: 
Llistat "Saltar a" 
Canal "Saltar a" 
Format hora