Ajustos:
Vigileu al canviar aquesta taula sense conaixement del que feu, podeu trencar el funcionament del MyhtTV
Edit settings for: All Hosts
Edit existing group:
Nom: Default
Title Match:
Skip Ahead:
Skip Back:
Time Stretch:
Saltar: