Ajustos:
Vigileu al canviar aquesta taula sense conaixement del que feu, podeu trencar el funcionament del MyhtTV
Edit settings for: MythWeb
Enable:
API Server:
API Key: